Protestantse Stadskerk Dillenburg

Behalve de slotkapel had Dillenburg ook een Mariakapel (genoemd in 1454).

De kerkdienst op zondagen werd echter alleen gehouden in de moederkerk in het naburige dorp Feldbach. Wanneer de burgers afwezig waren omdat zij de kerkdiensten in Feldbach bijwoonden, was het stadje Dillenburg nauwelijks beschermd tegen brand en overvallen. Bovendien was de weg in de winter enorm bezwaarlijk. Door een verzoek bij de aartsbisschop van Trier, tot wiens bisdom de kerkgemeente behoorde, zorgde de Dillenburgse graaf Johan V ervoor dat vanaf 1490 de kerkdienst met alle sacramenten definitief in de kerk van Dillenburg mocht worden gehouden.

In die tijd was men nog bezig om op de plaats van de oude kapel op de Kirchberg een veel grotere, nieuwe kerk te bouwen. Op 3 juni 1491 kon de "Johanniskerk", vernoemd naar Johannes de Doper, worden ingewijd. Nadat in 1530 in het graafschap Nassau-Dillenburg de Reformatie was ingevoerd, kreeg het godshuis eind 16e eeuw twee oksalen. Al sinds 1510 klinkt het geluid van de "Walpurgisklok", die nu wordt begeleid door 3 stalen klokken uit het jaar 1919.

Op het priesterkoor bevindt zich de graftombe van de voorvaderen van het huis Oranje-Nassau. Hier rusten de ouders van Willem van Oranje, Willem de Rijke (†1559) en Juliane van Stolberg (†1580) en de broer van Willem I, graaf Johan VI van Nassau-Dillenburg (†1606). De in hartvorm gemaakte grafsteen voor Johan IV uit het jaar 1479 is een kleinood van de laatgotische steenhouwerskunst. In een apart zijgewelf staan vier kolossale loden grafkisten, waarin het laatste vorstelijk gezin van het Dillenburgse slot is bijgezet (begin van de 18e eeuw).

Voor het 500-jarige jubileum van de kerk in 1991 werd de binnenruimte gerenoveerd en het orgel van de firma Oberlinger grotendeels vernieuwd en verder uitgebreid. Inmiddels klinken meer dan 30 registers en een rugpositief. De barokke orgelbehuizing die van 1719 tot 1880 al eerder het orgel versierd had, maar daarna op een andere plaats was ingebouwd, heeft nu weer zijn oude plaats in de stadskerk ingenomen. Van 2014 – 2016 werd het kerkdak ingrijpend gerenoveerd en werd het stucwerk aan de buitenkant vervangen.

description

Behalve de slotkapel had Dillenburg ook een Mariakapel (genoemd in 1454).

hours_available

De kerk is in het weekend gesloten.

Rondleidingen kunnen worden geboekt bij de protestantse parochie of gecombineerd met een rondleiding door de stad.

Contact en routebeschrijving