Oude stadhuis Dillenburg

Na de grote stadsbrand in 1723, die ook het stadhuis in de as had gelegd, werd al een jaar later op dezelfde plek een nieuw stadhuis gebouwd. Het heeft tot 1930 dienst gedaan als gemeentehuis van Dillenburg.

Omdat in Dillenburg lange tijd geen passende locaties beschikbaar waren, werden in de verga - derzaal van het stadhuis ook concerten en danspartijen, theatervoorstellingen en politieke discussieavonden gehou - den. Zelfs de turnvereniging maakte gebruik van deze zaal. Men had ook niet veel ambtelijke kamers nodig, want nog in het jaar 1909 behoorden behalve de burgemeester slechts tien andere personen tot het stadsbestuur. Daar kwamen nog twee politieagenten en twee nachtwachten bij.

Vandaag zijn in het "Oude Stadhuis" de stedelijke toeristeninformatie en het ressort voor sport en cultuur ondergebracht.

description

Het gemeentehuis werd in 1724 gebouwd en deed tot 1930 dienst voor het stadsbestuur.

hours_available

Het gebouw is een van de vele stopplaatsen op de Historic Trail en kan niet van binnen worden bezocht.

Beleef de geschiedenis van de Oranienstadt Dillenburg aan den lijve!

Contact en routebeschrijving

Hauptstraße 19
35683 Dillenburg