Oranjerie Dillenburg

InfrastructureLong

De Oranjerie werd in 1719 door vorst Willem de Goede van Nassau-Dillenburg gebouwd als broeikas voor exotische planten. In de loop der tijden heeft het gebouw diverse functies gehad: aanvankelijk werd het gebruikt als kerkgebouw voor de kleine lutherse gemeente en daarna, van 1806 – 1893, voor de katholieke kerkgemeente. Later fungeerde het als turnzaal voor de gymnastiekvereniging en daarna als voerdepot voor de stoeterij.

InfrastructureShort

Vroeger gebouwd als kas voor exotische planten.

Contact en routebeschrijving

Hofgarten
35683 Dillenburg