Protestantse Kerk Oberscheld

InfrastructureLong

Het is zeker geen toeval dat vroege bronnen over de geschiedenis van het dorp melding maken van een ijzerfabriek rond 1444 en een kapel in 1501.

Met de reformatie en de bekering van graaf Wilhelm de Rijke tot het protestantisme behoorden Oberscheld en Niederscheld tot de parochie Dillenburg.

Op 1 april 1893 werden de twee dorpen samengevoegd tot de zelfstandige parochie Niederscheld. In 1938 wordt in Oberschelde een assistent-predikantspost gecreëerd en vervuld door dominee Dahl van de belijdende kerk.

Onder druk van de nationaal-socialisten werd de functie ingetrokken - de functie bleef vacant tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. In 1953 werd de assistent-predikantspost omgezet in een parochiepost en sindsdien is Oberschelde een zelfstandige parochie. De kerk ligt in het midden van het dorp, en het gemeenschapscentrum bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid aan de andere kant van de dorpsstraat.

Vertaald met Deepl (www.deepl.com)

Text: Ev. Dekanat an der Dill

InfrastructureShort

Uit vroege bronnen over de geschiedenis van het dorp blijkt dat er rond 1501 een kapel was.

Contact en routebeschrijving

Schelde-Lahn-Straße 38
35688 Dillenburg-Oberscheld