Protestantse Kerk Ewersbach

InfrastructureLong

De oudste delen van de Margarethenkirche, die lange tijd het aanzien van Ewersbach en het hele Dietzhölztal heeft bepaald, dateren uit de 11e eeuw. Dit gebouw, waarschijnlijk het oudste in de verre omtrek, is het centrum van het gemeenschapsleven in Ewersbach. De Margarethenkirche staat ter beschikking van de hele gemeente voor grotere evenementen, zoals bevestigingen, concerten en gezamenlijke diensten. De aangrenzende pastorie dateert uit 1789 en diende als woning voor vele generaties dominees, later ook domineesvrouwen en hun gezinnen. Tegelijkertijd kreeg het parochiewerk vanuit dit huis gedurende vele eeuwen een beslissende vorm. Een groot deel van het muzikale werk van de kerk vindt plaats in de in 1879 gebouwde parochiezaal in Ewersbach. Aanvankelijk was het ook een plaats voor de parochieverpleegsters en de kleuterschool, die later werd verplaatst naar het nieuw gebouwde buurgebouw. Dit gebouw, dat in 2009 en 2010 voor het laatst werd gerenoveerd en uitgebreid, doet nu dienst als kinderdagverblijf voor ongeveer 90 kinderen tussen één en zes jaar, waar zij hun eerste kennismaking met het Woord van God en een beschermde opvoeding met verschillende uitstekende onderwijsprogramma's kunnen beleven. Het werk van het kinderdagverblijf geeft in belangrijke mate vorm aan het werk van de kerkelijke gemeente als geheel. De parochiezaal en de aangrenzende ruimten, zoals het parochiekantoor en de jeugdruimten, bieden ook allerlei andere mogelijkheden om het kerkelijk leven te ontwikkelen. In deze gebouwen worden bijvoorbeeld kinderdiensten en jeugdwerk met toewijding uitgevoerd. In Ewersbach bieden historische en moderne gebouwen volop ruimte voor een actief kerkelijk leven. Iedereen wordt uitgenodigd om in deze kamers een plekje te vinden.

Tekst: Ewersbach kerkgemeente

Vertaald met DeepL (www.deepl.com).

InfrastructureShort

Delen van de Margarethenkirche dateren uit de 11e eeuw.

Contact en routebeschrijving

Oranienstraße 40
35716 Dietzhölztal