InfrastructureLong

GESCHIEDENIS VAN DE BEDEVAARTKERK
In de 14e eeuw werd de eerste Marienkapelle gebouwd, genaamd Reinhartskapelle naar de bouwer. Vanaf 1400 kwamen er bedevaartprocessies uit het Rijnland en uit Nederland. Korte tijd later werd de huidige afbeelding van de Maagd Maria, een piëta die sterk lijkt op die van Marienstatt, opgericht. In 1498 werd de kapel vergroot en werd het een kerk voor nog meer pelgrims. In de loop van de invoering van de Reformatie in het graafschap Leiningen-Westerburg werd de bedevaartskerk afgeschaft. De tellingen hebben het wonderbaarlijke beeld verwijderd. Het kerkgebouw viel te ruïneren. De pelgrimstochten zijn echter niet helemaal gestopt.

In 1899 werd op de ruïnes van het vorige gebouw een nieuwe katholieke parochiekerk Liebfrauen gebouwd. Cisterciënzers uit Marienstatt hebben 60 jaar lang de parochie en de bedevaart geleid. Vandaag de dag is de Liebfrauenkirche het centrum van de Westerburgse parochie Liebfrauen met in totaal elf kerkelijke locaties.

In de loop van de invoering van de Reformatie in het graafschap Leiningen-Westerburg werd de bedevaartskerk afgeschaft. De tellingen hebben het beeld verwijderd. Het kerkgebouw is ingestort in de ruïnes. De pelgrimstochten zijn echter niet helemaal gestopt.

Vanaf 1860 nam de katholieke gravin Seraphine van Leiningen, die oorspronkelijk uit Oostenrijk kwam, de bouw van een katholieke kerk bij Westerburg voor haar rekening. Het miraculeuze beeld dat uit de oude kerk werd verwijderd, werd teruggegeven. De eerste steen van het nieuwe gebouw werd gelegd in 1898.

DE BEDEVAARTSKERK VANDAAG
De Liebfrauenkirche, een populaire bedevaartskerk voor gelovigen van heinde en verre sinds haar oprichting, is nu niet alleen de naamgever van de nieuwe parochie Liebfrauen Westerburg, maar zonder twijfel ook het hart van de parochie.

Veel mensen vinden hun weg naar de kerk via de Liebfrauenkirche. Mensen komen hier voor de reguliere diensten, voor pelgrimstochten of gewoon voor een stil gebed en om een kaars voor de beeltenis aan te steken.

 De kerk is ook populair bij bruidsparen om te trouwen en jonge ouders om hun kinderen te dopen. Speciale pastorale aanbiedingen zijn zeer populair. Ook worden hier regelmatig concerten uitgevoerd. Het is dankzij vele donoren dat de exploitatiekosten kunnen worden gedekt.

Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren talrijke maatregelen genomen met behulp van de zeer actieve steunvereniging; vooral de nieuwe parkeerplaatsen, de prachtige koorramen en de kleurrijke kopie van de 14e eeuwse Madonna op de troon (origineel in de parochiekerk Christkönig, Westerburg) zijn het vermelden waard.

Er zijn nog meer projecten gepland en sommige daarvan zijn al gestart: bijvoorbeeld de renovatie van de historische ramen, de renovatie van de kapel boven de Marienquelle, de Marienquelle zelf en de investering in een nieuw orgel.

Beschrijving

Het is een neogotische basiliek met drie beuken. De zijbeuken zijn iets lager dan het middenschip. De kerk is georiënteerd van west naar oost. Het koor bevindt zich aan de oostzijde als een verlengstuk van het middenschip. Het portaal aan de westzijde is ontworpen als een transept. Boven het dwarsschip en het middenschip staat de ingesneden toren als een kruistoren.

Het interieur van het dwarsschip is ontworpen als een voorkamer, en ligt 5 stappen boven het niveau van het schip. Het neemt ook de volledige breedte van de galerij in beslag. In de kerk zijn er ongeveer 140 zitplaatsen en 4 biechtstoelen.

Het hoogaltaar in het centrale koor is een gevleugeld altaar. Als het wordt geopend, toont het negen scènes uit het leven van Maria. Als hij gesloten is, toont hij de vijf bewegingen van de Pijnlijke Rozenkrans. Het centrale beeld met de kruisigingsscène blijft in beide posities zichtbaar.

Het linker zijaltaar is gewijd aan de heilige Jozef. De rechter toont het beeld van de Moeder van Smarten. In een nis in het dwarsschip staat een beeld van de heilige Antonius van Padua.


Contact:
Parochiekantoor Kath. Pfarramt Christ- König, Jahnstraße 3 a, 56457 Westerburg, Tel.: (0049) 2663/94170, E- Mail: christkoenig-westerburg@t-online.de

(Vertaling: DeepL)

Contact en routebeschrijving