Liebenscheid

Ketzerstein

InfrastructureShort

De basaltblokken van de Ketzerstein bij Liebenscheid-Weißenberg hebben een heel vreemde kwaliteit: iedereen die op zijn kompas vertrouwt, komt van het rechte pad. De Kettersteen is altijd noord, ongeacht in welke richting je komt. Hekserij?

InfrastructureLong

De basaltblokken van de Ketzerstein bij Liebenscheid-Weißenberg hebben een heel vreemde kwaliteit: iedereen die op zijn kompas vertrouwt, komt van het rechte pad. De Kettersteen is altijd noord, ongeacht in welke richting je komt. Hekserij? Nee, er is een eenvoudige verklaring: het hoge ijzergehalte van de steen irriteert elke kompasnaald. We zijn blij als de kinderen van dit vreemde fenomeen, hop, met het kompas in de hand, rond de stenen getuigen van de afgelopen vulkanische activiteit. Als we een paar honderd jaar geleden werden gadegeslagen, konden onze vreemde dislocaties als heidense rituelen worden beschouwd. Maar de ketter is waarschijnlijk geen heidens offeraltaar, zoals vaak wordt vermoed. Het dankt zijn naam aan een grensovergang, ook wel "kat" genoemd, aan vrijheid Liebenscheid. Het kan ook zijn naam hebben van de nabijgelegen verlaten "Katzenhausen". Maar de waanzin is soms menselijk, de truc met de kompasnaald blijkt uitstekend.

Translated with Google

Contact en routebeschrijving


56479 Liebenscheid