Breitscheid/Wied

Anna-Kapelle

InfrastructureLong

De kapel ter ere van Sint Hubertus werd voor het eerst vermeld in het Visitatieverslag van 1767. Het werd in 1862 door pater Gomm gerenoveerd, maar pas in 1869 voltooid en gezegend. Als nieuwe patroonheilige ontving ze de heilige Anna, haar moeder. In 1869 schonk baron von Lorch uit Ariendorf het altaarstuk uit de kapel daar aan de rond 1480 gebouwde school van Nikolaus Gerhaert von Leyen. De figuren van het altaar zijn als volgt gerangschikt: In de bovenste nis zit Christus met de wereldbol; hij wordt aanbeden door een donor. Linksonder de Moeder van God met het kind linksonder en een druiventros rechtsonder. Rechts St. Bernard, een boek aan de rechterkant, een bisschop aan de linkerkant. Aan weerszijden van het altaarstuk stonden vroeger de twee kapellen van de beschermheiligen Sint Anna en Sint Hubertus, het hert aan de voeten. Beide figuren zijn van hout en dateren uit de 18e eeuw. In 1873 was er een bel. In 1777 waren er twee jaar herinneringen aan stichtingen. De inkomsten waren 10 thalers, de kosten 11 thalers. In 1826 bedroegen de kapitaalgoederen 57 thalers. In 1840 werden 30 thalers geleend volgens de rekeningen. In 1958 werd de kapel uitgebreid. De financiering van de bouwkosten ten bedrage van ca. 18.000 DM werd gewaarborgd, omdat de dorpsgemeenschap Breitscheid afzag van de verdeling van de opbrengst van de verkochte bouwplaatsen. Volgens de overlevering zou de 16e eeuwse druivenmadonna bijna het slachtoffer zijn geweest van een overval in de zomer van 1974 als de inwoners van Breitscheid niet zo attent en "actief" waren geweest dat de kunstdief in hechtenis kon worden genomen. 

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

InfrastructureShort

Annakapelle, 1767 vermeld in het bezoekrapport van de parochie Waldbreitbach. De kapel is gelegen in de wijk Breitscheid op de hoek Kirchstraße-Zum Häubchen-Roßbacher Straße.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Contact en routebeschrijving

Roßbacher Straße/Ecke Zum Häubchen
53547 Breitscheid