Montabaur

Allmannshäuser Pforte

InfrastructureShort

Wayside schrijn met beeld van de Maagd Maria. Vertaald met www.deepl.com

InfrastructureLong

Volgens een oude legende was er een klein klooster op de plaats waar vandaag de dag het Mariabeeldje hangt. Vanuit dit klooster leidde een kleine poort door de stadsmuur naar beneden in de vallei. Deze poort wordt in de volksmond nog steeds "nonnenpoort" genoemd. Daarachter lag de arme wijk van de stad, waar degenen die het zich niet konden veroorloven om binnen de muren te wonen, in ellendige hutten woonden. De straatnaam "Allmannshausen" (van Armenhausen) is hiervan afgeleid.

Vertaald met www.deepl.com

Contact en routebeschrijving

Allmannshausen
56410 Montabaur