Hachenburg

Evenement

"Westerwald rijk aan steen. Meer dan basalt"

Speciale tentoonstelling in het Landschapsmuseum Westerwald
21.05.2023 tot 31.12.2024
In het Westerwald kom je overal stenen tegen. In een speciale tentoonstelling laat het Landschapsmuseum in Hachenburg de verschillende soorten natuursteen uit de regio, hun winning en hun verdere gebruik zien.
Deze tekst is vertaald met het gratis vertaalprogramma deepl.com.

Naar het evenement

EventHeaderShort

Speciale tentoonstelling in het Landschapsmuseum Westerwald
21.05.2023 tot 31.12.2024
In het Westerwald kom je overal stenen tegen. In een speciale tentoonstelling laat het Landschapsmuseum in Hachenburg de verschillende soorten natuursteen uit de regio, hun winning en hun verdere gebruik zien.
Deze tekst is vertaald met het gratis vertaalprogramma deepl.com.

EventHeader

Speciale tentoonstelling in het Westerwald Landschapsmuseum

21.05.2023 tot 31.12.2024

In het Westerwald kom je overal stenen tegen. Het Landschapsmuseum in Hachenburg presenteert een speciale tentoonstelling over de verschillende soorten natuursteen in de regio, de winning en het verdere gebruik ervan. In deze context wordt al snel duidelijk dat het scala aan gesteenten in het Westerwald veel verder reikt dan de bekende basaltafzettingen van het Ober- en HochWesterwald en dat het landschap, als onderdeel van het Rijnlandse Leisteengebergte, veel meer te bieden heeft dan alleen leisteen.

De eerder "onbekende" gesteenten van het middelgebergtelandschap, die een zekere economische betekenis hadden en nog steeds hebben, worden hier gepresenteerd op basis van hun cultuurhistorische dimensies.

Steengroeven of natuursteen is een "mengsel van mineralen" dat met menselijke of machinale kracht wordt gewonnen uit natuurlijk voorkomende rotsen. Afhankelijk van hun uiterlijk zijn er losse of rotsachtige stenen. Bij technische steen wordt onderscheid gemaakt tussen hard en zacht gesteente.

Er worden drie soorten gesteenten onderscheiden op basis van hun vorming, waarvan voorbeelden te vinden zijn in het Westerwald:

- Vulkanische stollingsgesteenten (magmatieten): Basalt, andesiet, fonoliet, trachyiet, puimsteen, tufsteen
- Sedimentgesteenten (sedimenten): Grauwacke, klei, kleverig zand
- Metamorfe gesteenten (metamorfieten): Kleileisteen, kwartsiet

In de grote tentoonstellingszaal van het museum worden deze natuurlijke gesteenten in meer detail gepresenteerd aan de hand van monsters in historische kruiwagens. Vervolgens staan de ontginning en het transport van de stenen centraal. Een grote foto neemt de bezoeker mee naar een trachysteengroeve en het tentoongestelde gereedschap laat al snel zien hoe hard er vroeger in de plaatselijke steengroeven werd gewerkt. De tentoongestelde handkarren en vrachtwagens en een gereconstrueerde driepoot met kettingtakel versterken deze indruk. Daarnaast zijn er twee afdelingen gewijd aan de specialisten die betrokken waren bij het delven van steen. Aan de ene kant gaat het over de explosieve expertise van de blaster en aan de andere kant over de smeden en metaalbewerkers, want zonder ijzer zouden stenen niet gewonnen kunnen worden.

De situatie in de tentoonstellingshal is exemplarisch voor de ooit talrijke steengroeven in de regio en zelfs vandaag de dag kun je, als je goed kijkt, nog de overblijfselen van talrijke voormalige steengroeven in de plaatselijke bossen zien. Tot ver in de 20e eeuw had bijna elk dorp zijn eigen steengroeven waaruit de dorpelingen tegen betaling steen konden halen voor het bouwen van huizen of materiaal voor het verharden van paden en wegen.

Daarnaast verhuurden veel lokale gemeenschappen of zelfs kerkelijke en adellijke landeigenaren hun steengroeven aan particulieren, die dan fulltime de betreffende steensoorten groeven.

Naast de presentatie in de tentoonstellingszaal wordt in de aangrenzende gewelfde kelder aandacht besteed aan het verdere gebruik en de verwerking van de verschillende stenen. Verschillende steenbewerkende beroepen worden hier gepresenteerd met typische gereedschappen en producten. Hiertoe behoren wegenbouwers en stratenmakers, pottenbakkers, dakdekkers van leisteen, steenhouwers en beeldhouwers, metselaars en fabrikanten van puimsteen en bakstenen.

Een andere tentoonstellingsruimte is gewijd aan de natuursteensoorten die in het Westerwald worden gevonden, met geselecteerde monsters. Hier is marmer uit de Lahn te zien, maar ook diabaas uit Leun of kalksteen uit Erdbach en Runkel-Steeden.

Een "schatkamer" biedt bezoekers de mogelijkheid om hun favoriete stenen uit hun eigen stad of souvenirstenen mee te nemen.

De moderne pottenbakkerij, die geïntegreerd is in de ongeveer 250 vierkante meter grote tentoonstellingsruimte, maakt de sprong naar het heden. Hier kunnen kinderen potten draaien op de draaischijf in workshops en als onderdeel van groepsbezoeken tijdens de zomervakantie.

Deze tekst is vertaald met behulp van de gratis vertaaltool deepl.com.

Contact en routebeschrijving