Montabaur

Werbhausgasse

InfrastructureLong

Aanwerfhuissteeg
Oorspronkelijk bevond zich in het imposante gebouw de herberg „zum Heiligen Geist“, die in 1476 voor de eerste keer vernoemd wordt. In de
18e eeuw verbleven hier de officieren, baronnen en graven die soldaten voor hun regimenten wierven. Vandaar de naam „Werbhaus“ die ook de
steeg haar naam gaf. Uw route leid U nu door de Werbhausgasse naar de Kirchstraße en verder naar de Großer Markt, welke U al bij het begin van de
tour betrad.

InfrastructureShort

In de 18e eeuw werden hier officieren, baronnen en graven gehuisvest die soldaten rekruteerden voor hun regimenten. Vertaald met www.deepl.com

Contact en routebeschrijving

Werbhausgasse
56410 Montabaur