Wasserschloss Merkenbach

InfrastructureLong

De Merkenbach-stuwdam werd in 1929 gebouwd om elektriciteit op te wekken.

De werking van de elektriciteitscentrale kan worden verkend op het energienatuurpad "Water, wind en zon".

InfrastructureShort

Gebouwd in 1929

Contact en routebeschrijving

Bahnhofsplatz 1
35745 Herborn