Protestantse Kerk Frohnhausen

In kerkelijk opzicht is Frohnhausen een uitloper van Haiger, gesticht tegen het einde van de 14e eeuw. Het dorp had echter al rond 1450 een eigen parochie. Na de reformatie werd de parochie zelfstandig en werd Wissenbach (tot 1954) er als kinderparochie bij ingedeeld. In 1818 werden de dorpen Manderbach (tot 1967) en Nanzenbach (tot 1954) toegevoegd.

Op 26 juli 1778 had een brand het hele dorp, inclusief pastorie en kerk, in puin gelegd. Slechts enkele gebouwen werden gespaard. Toen het dorp werd herbouwd, stonden de huizen als parelsnoeren aaneengeregen langs uitzonderlijk brede straten. Wie naar Frohnhausen komt, kan de gevolgen van de brandramp vandaag nog goed zien.

In 1779 stonden de eerste gebouwen al weer overeind. De protestantse kerk in Frohnhausen werd op dezelfde plaats gebouwd, alleen groter en hoger dan de verbrande kerk. Delen van het metselwerk wijzen erop dat de kerk vroeger ook als verdedigingstoren werd gebruikt.

Uit de resten van de oude kerkklokken werden in oktober 1779 in Hungen drie nieuwe klokken met bijbehorende inscripties gegoten, die op 14 augustus 1782 "in de toren op hun oude plaats" (Heimberger Solz) werden gehangen. Zij overleefden de Tweede Wereldoorlog en houden nog steeds kerkdiensten in het dorp.

Vertaald met Deepl (www.deepl.com)

Text: Ev. Dekanat an der Dill

description

Frohnhausen had al rond 1450 een eigen parochie.

hours_available

De hoofddienst vindt elke zondag plaats van 10.00 tot 11.00 uur.

Contact en routebeschrijving

Brühlstraße 26
35684 Dillenburg-Frohnhausen