Hachenburg

Poppenturm

InfrastructureLong

Met de Poppenturm is een restant bewaard gebleven van de stadsmuur van Hachenburg, die
vermoedelijk al voor 1292 bestond en de stad in de bewogen tijden van de late middeleeuwen en
tijdens de oorlogen van de 17de en 18de eeuw beschermde tegen vijanden, totdat hij werd neergehaald
omstreeks 1830.

Deze tekst is vertaald door google translate

InfrastructureShort

Met de Poppenturm is een restant bewaard gebleven van de stadsmuur van Hachenburg, die
vermoedelijk al voor 1292 bestond en de stad in de bewogen tijden van de late middeleeuwen en
tijdens de oorlogen van de 17de en 18de eeuw beschermde tegen vijanden, totdat hij werd neergehaald
omstreeks 1830.

Deze tekst is vertaald door google translate

Contact en routebeschrijving