Montabaur

Mon-Stiletto "Hände"

InfrastructureShort

De zogenaamde "Mon-Stilettos" begeleiden de bezoekers op hun weg van het Fashion Outlet Montabaur naar het stadscentrum en zijn inmiddels een populair fotomotief in de stad geworden. Vertaald met www.deepl.com

InfrastructureLong

Deze Mon-Stiletto is retrospectief: ongeveer 120 jonge schoenontwerpers hebben deelgenomen aan het ontwerp - geen enkele andere Mon-Stiletto heeft er zoveel mensen bij betrokken. En: De jongste schoenontwerper was pas een jaar oud toen hij zijn handafdruk op de schoen achterliet.

Kunstenaar: misdienaarsparochie St. Peter in Ketten en KITA Himmelfeld; Sponsor: Lotto Rijnland-Palts met Gerlinde Langshausen, Beate Schmitt

Vertaald met www.deepl.com

Contact en routebeschrijving

St. Peter in Ketten
56410 Montabaur