InfrastructureLong

De legende van de Barstein

De naam van de 617 meter hoge Barstein, ook bekend als Bartenstein, gaat terug op een middeleeuwse legende. Ooit heerste er een grimmige graaf over dit deel van het Westerwald en buitte hij zijn onderdanen uit. Een rondtrekkende bard wees op de onwettige acties van de graaf en de benarde toestand van de arme bevolking. De woedende graaf veroordeelde de zanger en ketende hem vast aan een rots van het huidige Barstein zodat hij zou verhongeren. Gelokt door zijn lied voedden de dieren van het bos hem en verijdelden het wrede plan.

De geologische geschiedenis is veel ouder. Tijdens het Devoon, zo'n 400 miljoen jaar geleden, maakte het gebied van het huidige Westerwald deel uit van een honderden kilometers brede zee, waarin grote hoeveelheden mariene sedimenten (waaronder Devoonmassakalksteen) werden afgezet. Deze werden ongeveer 300 miljoen jaar geleden in het Carboon opgevouwen tijdens de zogenaamde "Variscische" gebergtevorming en langs breuken tegen elkaar geschoven. Hierdoor ontstonden zadel- en trogstructuren in de gesteentelagen. In de Middeleeuwen werd het Variscaangebergte, waarvan de overblijfselen het huidige Rijnleisteengebergte vormen, grotendeels verwijderd door erosie. Pas in de Nieuwe Aarde periode, zo'n 24 miljoen jaar geleden, kwam de aardkorst in delen van het gebergte weer in beweging en door intensieve vulkanische activiteit in het Tertiair ontstonden basalt lavastapels van wel 150 meter dik. Ze vormen grote delen van het huidige Westerwald. Tussen de afzonderlijke lavastromen zijn steeds weer lagen vulkanisch ejectgesteente te vinden, variërend van fijne as tot grove klonterige tufsteen. De rotsen van de Barstein-heuveltop die vandaag de dag zichtbaar zijn, zijn de verweerde overblijfselen van een grotere basaltdeken en zijn verbonden met een basaltopening die diep in de aardkorst reikt.

Het GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus

Het gebied van het Geopark strekt zich uit over een regio van zeer bijzondere geologische, landschappelijke, culturele en mijnbouwhistorische kwaliteit. Hier kan meer dan 400 miljoen jaar aardgeschiedenis en meer dan 2000 jaar mijnbouwgeschiedenis worden verkend en beleefd. Of het nu gaat om Lahnmarmer en ijzererts uit het Devoon in de regio Lahn-Dill, basalt en klei uit het Tertiair in het Westerwald of de sporen van de zee- en bergbouw in de Taunus: overal bieden geologische bezienswaardigheden de bezoekers de mogelijkheid om diep in de spannende ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde te duiken. Ga met ons mee op een reis door de tijd en ontdek ons GEOPARK!

Tekst: GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus

Vertaald met DeepL (www.deepl.com).

InfrastructureShort

De naam van de 617 meter hoge Barstein gaat terug op een middeleeuwse legende.