Rennerod

Butterweck

InfrastructureLong

Inzichten in de geschiedenis van de aarde? Geen probleem in de omgeving van Rennerod. Het "Butterweck" bij Rennerod klinkt niet als een geologisch onderzoeksproject - maar het is toch een unieke geotoop in het Westerwald Geopark. Zoals de ervaren Westerwald-wandelaar al lang weet, is het bovenste Westerwald een basaltplateau en is de basaltrots alomtegenwoordig. Het is geen toeval dat de hoge westelijke bossen de bijnaam "basaltkoppen" hebben gekregen. Terwijl het zuilvormige basalt in veel steengroeven in het Westerwald werd gewonnen, zijn de bolvormige basaltsoorten uit het "Butterweck" een absolute zeldzaamheid. De naam "Butterweck" is afgeleid van de vorm van de stenen, die de lokale bevolking aan dit soort gebak deden denken. In termen van geologische geschiedenis, beste bezoekers, kunt u terugblikken op dit punt in het Tertiair, een geologisch tijdperk dat ongeveer 67 miljoen jaar geleden begon en tot 1,5 miljoen jaar voor de gewone tijdrekening duurde. In een deel van het Tertiair, in het zogenaamde Mioceen (25 tot 10 miljoen v. Chr.), werden de dak- en bodembasaltafzettingen gevormd, evenals de bruinkoolafzettingen van het Hoge Westerwald. Het bolvormige basalt is een zeldzame vorm van verwering van basalt en wordt gevormd op de randzones van lava-oppervlakken. Dus wat je hier ziet is van vulkanische oorsprong. De rotsen van de "Butterweck" zijn uitlopers van een gestolde lavastroom. In 1978 werd de "Butterweck" aangewezen als het geografische centrum van de Bondsrepubliek Duitsland en maakte Rennerod algemeen bekend. Dat bleef zo ​​tot de hereniging van Duitsland in 1990.

InfrastructureShort

Inzichten in de geschiedenis van de aarde? Geen probleem in de omgeving van Rennerod. Het "Butterweck" bij Rennerod klinkt niet als een geologisch onderzoeksproject - maar het is toch een unieke geotoop in het Westerwald Geopark.

Contact en routebeschrijving


56477 Rennerod

Contact

Verdere links

http://www.hoherwesterwald.info