Montabaur

Bornkasten

InfrastructureLong

Er zijn veel aanwijzingen dat de Bornkasten een vroege nederzetting was. Op de helling van de noordelijke Bornkasten (320 m) bevinden zich de overblijfselen van een ringmuur, die zou kunnen dateren uit de vroege IJzertijd (stand van het onderzoek: 1989) of uit de tijd van de Keltische Hunsrück-Eifelcultuur (VG-Kroniek, 1997). In 1977 werden hier grotere en kleinere stukken metallurgische klei, kleine leessplinters en een kleine gefragmenteerde stenen bijl gevonden. Vertaald met www.deepl.com

InfrastructureShort

De Bornkasten is een van de belangrijkste zichtbare architectonische monumenten. Vertaald met www.deepl.com

Contact en routebeschrijving

Großer Markt 12
56410 Montabaur