InfrastructureShort

Behoud van het heidegebied op de Beuelsberg in het noordoosten van Bonefeld

Vertaald met www.DeepL.com/Translator


InfrastructureLong

Heidelandschappen zijn ontstaan door menselijke bebouwing. Intensieve teelt was niet lonend op de arme, voedselarme bodem, en daarom dreven de boeren vroeger hun vee op deze gebieden. Omdat de dieren meestal de nacht in de stal doorbrachten, bereikte slechts weinig mest de bodem, die op zijn beurt voortdurend voedingsstoffen verloor door begrazing. De planten die op deze schrale heidevelden groeien, kunnen niet gedijen op bemeste gebieden of in het bos, omdat zij zeer zwak zijn in de concurrentiestrijd en zich niet kunnen handhaven tegenover sterker groeiende planten. Na de Tweede Wereldoorlog werd het extensieve gebruik van heide meestal opgegeven. Ze raakten in onbruik of werden intensief gebruikt voor landbouw of bosbouw. Zonder onderhoudsmaatregelen worden ongebruikte heidegebieden grasland en overwoekerd door struikgewas. Toevoer van voedingsstoffen uit de lucht leidt tot de bevordering van bepaalde siergrassen, zoals draadgras en fluitenkruid, en verdringt de heide. Zonder menselijk ingrijpen vestigen struiken en bomen zich en ontstaat er weer een bos. Tegenwoordig zijn er in Rijnland-Palts nog maar weinig heidegebieden over. Een daarvan is de heide op de Beuelsberg in Bonefeld. Nog in de jaren zestig werd de heide regelmatig gerooid. Hierdoor werd de vegetatie aan de oppervlakte verwijderd, maar de heideplanten bleven behouden omdat de wortels van de planten niet werden beschadigd. Na de ontginning werd het gebied zichtbaar begroeid met gras. In de loop der jaren vormde zich een dikke laag humus en verdwenen de heideplanten. Enkele jaren geleden kreeg de gemeente Bonefeld de gelegenheid om de humuslaag met speciale machines te laten verwijderen. De delen van het terrein die te steil waren voor de machines werden met de hand "afgeploegd" met speciale schoffels van de Lüneburger Heide. Daarna werd het gebied opnieuw ingezaaid met heidezaad. Na enige tijd begon het heidegebied echter weer te overwoekeren. In het kader van verdere inspanningen voor het behoud van het waardevolle cultuurlandschap kwam NABU Rengsdorf in 2010 in actie. Aanvankelijk werd geprobeerd het gebied te begrazen met kastanjeschapen en zwartkopschapen. Aangezien deze echter geen houtachtige planten beten en geen brem aten, bleek het experiment geen duurzaam succes.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator


Contact en routebeschrijving