Montabaur

Amtsgericht

InfrastructureShort

In 1911 nam het hof zijn intrek in het representatieve nieuwe gebouw aan de Bahnhofstrasse, waar het vandaag de dag nog steeds is gevestigd. Vertaald met www.deepl.com

InfrastructureLong

Montabaur was al vóór de toekenning van het stadshandvest in 1291 een plaats van rechtspraak. Een lekenrechtbank, die bestond uit een burgemeester en 14 juryleden, vormde gedurende vele eeuwen het lokale rechtssysteem. In 1867 werd Montabaur officieel benoemd tot de zetel van het plaatselijke hof. In 1911 nam de rechtbank haar intrek in het representatieve nieuwe gebouw aan de Bahnhofstraße, waar het nu nog steeds is gevestigd.

Vertaald met www.deepl.com

Contact en routebeschrijving

Bahnhofstraße 47
56410 Montabaur