Accommodatie

Privacybescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen de gegevens met betrekking tot uw persoon vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacywetgeving en deze privacyverklaring.
Het gebruik van onze website is gewoonlijk mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Als u op onze pagina's om persoonsgegevens wordt gevraagd (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen), volgt de verstrekking steeds, voor zover mogelijk, op basis van vrijwilligheid. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden.
Wij wijzen erop dat het verzenden van gegevens via het internet (bijv. tijdens e-mailverkeer) veiligheidsrisico's kan inhouden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

De webpagina's maken deels gebruik van zgn. cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden gezet en die door uw browser worden opgeslagen.
De meeste van de door ons toegepaste cookies zijn zogenaamde ‘session cookies’. Zij worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparatuur opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies zorgen ervoor dat wij uw browser bij het volgende bezoek herkennen.
U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt ingelicht als er cookies worden geplaatst en dat het plaatsen van cookies slechts in individuele gevallen kan worden toegestaan, dat cookies alleen in bepaalde gevallen mogen worden geplaatst of dat cookies in het algemeen worden geweigerd. U kunt eveneens instellen dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Als cookies worden gedeactiveerd kan dat leiden tot een beperking van de functionaliteit van deze website.

Server log-files

De provider van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server log-files, die uw browser ons automatisch toestuurt. De informatie bestaat uit:
•    het type browser/de browser versie
•    het gebruikte besturingssysteem
•    Referrer URL
•    hostnaam van de computer die toegang heeft
•    het tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden toegeschreven. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, als wij kennis nemen van concrete aanwijzingen met betrekking tot een gebruik dat in strijd is met de wet.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de door u aangegeven contactgegevens, opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval er aansluitend nog vragen zijn. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door aan derden.

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig evenals de informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar van het aangegeven e-mail adres bent en dat u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.
De verleende toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van nieuwsbrieven kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link ‘afmelden’ in de nieuwsbrief.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Browser plug-in
U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de instelling van de software voor uw browser aan te passen. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijze niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die door de cookie wordt verzameld en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en verwerkt door de browser plug-in die via de volgende link beschikbaar is te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de navolgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst. Hierdoor wordt verhinderd, dat uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren

Verwerking van opdrachtgegevens
Wij hebben met Google een overeenkomst afgesloten met betrekking tot de verwerking van opdrachtgegevens en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig uit.

IP-anonimisering
Wij maken gebruik van de functie ‘Activering van de IP-anonimisering’ op deze website. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die het verdrag voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend vooraf afgekort. Het volledige IP-adres zal uitsluitend in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de VS worden doorgegeven en daar worden afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken ter evaluatie van uw gebruik van de website, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de beheerder van de website en om verdere diensten te kunnen aanbieden in samenhang met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven aan Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst ervan, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. U hebt ook het recht op informatie omtrent deze gegevens, de blokkering of het wissen ervan. Met betrekking hiertoe en voor verdere vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich steeds aan ons wenden via het adres dat te vinden is in de colofon.

Protest aantekenen tegen reclamemails

Het gebruik van de contactgegevens die gepubliceerd dienen te worden op grond van de colofonplicht voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de pagina's houden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen wanneer er ongevraagd reclamemateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van spam e-mails, wordt toegestuurd.

Bronvermelding: https://www.e-recht24.de